اتیلن دی آمین تترا استیک اسید - ا.د.ت.ا

پودر سفید رنگ محلول در آب

ویژگی ها

  • به عنوان عامل سختی گیر کننده آب برای بهبود کف کنندگی مواد شوینده بکار می رود

 

بازگشت به صفحه دانستنی های علمی