پلی کواترنیوم 10

این ماده حالت دهنده کاتیونی و به شکل پودر سفید رنگ می شود که پروتئین های آسیب دیده را ترمیم می کند.

ویژگی ها

 • محلول در آب
 • قابلیت ترمیم شکاف های انتهای مو
 • عدم ایجاد سوزش و خارش در چشم
 • بهبود بخشیدن فرهای ریز مو
 • تشکیل غشاء نازک (Film Format) شفاف پیوسته و غیر چسبنده بر روی تار های مو
 • شانه خوری عالی مو در حالت مرطوب
 • بهبود بخشیدن ظاهر موی آسیب دیده
 • افزایش قابلیت شکل گیری مو
 • کاهش اثرات سوزش و خارش مواد فعال سطحی
 • بالا بردن کارآیی مواد جاذب UV
 • قابلیت کاربرد در محصولات شفاف
 • قابلیت سازگاری با محدوده وسیعی از مواد فعال سطحی

 

بازگشت به صفحه دانستنی های علمی