کوکامیدو پروپیل بتایین

مایع شفاف زرد کمرنگی است که جزء مواد فعال سطحی آمفوتریک (ملایم ترین رده مواد فعال کننده سطحی) محسوب می شود. ساختار آن دارای سر حجیم و بزرگ آبدوستی است که شباهت کامل به اسید های آمینه پروتئین های پوست زنده دارد. شاید این شباهت، سازگاری و ملایمت این ماده را توجیه کند.

ویژگی ها

  • پایین آوردن سطح تحریکات چشمی (عدم سوزاندن چشم کودک)
  • تلفیق عملکرد پاک کنندگی و کف کنندگی با ملایمت استثنایی
  • پایین آوردن سطح کلی تحریکات ناشی از مواد فعال سطحی آنیونی
  • نرم کننده گیسو ضد الکتریسیته ساکن

 

بازگشت به صفحه دانستنی های علمی