کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید

مایع ویسکوز زرد کمرنگی است که در گروه مواد فعال سطحی غیر یونی قرار دارد. به این معنی که بخش آبگریز این ماده در PH رایج فرآورده های آرایشی و بهداشتی، فاقد بار الکتریکی است.

ویژگی ها

  • افزایش دهنده کف تامین کننده
  • گرانروی بویژه در مورد شامپوها
  • بهبود حالت پذیری مو
  • حالت پذیری مو کاهش میزان تحریکات پوستی

 

بازگشت به صفحه دانستنی های علمی