سدیم لوریل اتر سولفات صدفی

مایع سفید ویسکوز (غلیظ) با حالت صدفی که جزء مواد فعال سطحی آنیونی محسوب می شود. استفاده از عوامل صدفی کننده «اتیلن گلیکول منو استئارات» و «اتیلن گلیکول دی استئارت» به فرآورده های بهداشتی و شوینده، ظاهری صدفی و زیبا می بخشد. هم اکنون این قبیل مواد در اختلاط با مواد فعال کننده سطحی مانند «سدیم لوریل اتر سولفات» به کار رفته تا گنجاندن آن در فرمولاسیون با سهولت بیشتری انجام گیرد.

ویژگی ها:

  • دارای خصوصیات سدیم لوریل اتر سولفات می باشد با این تفاوت که دارای حالت صدفی است.

 

بازگشت به صفحه دانستنی های علمی