ISO 9001:2008 international certificate from TUV TUV InterCert ISO 14001:2004Holder of ISO 22716:2007 international certificate from TUV (GMP)Holder of ISO 10002 international certificate from TUVHolder of ISO 10004 international certificate from TUVHolder of ISO 10668:2010 international certificate from TUVHolder of ISO 18001 international certificate from TUVگواهینامه حلال برای کلیه محصولات صحتتقدیرنامه جشنواره نشان تعالیتایید توانمندی فناورانهقابلیت های تکنولوژیکینمایشگاه بین المللی تجهیزات و لوازم آرایشی حرفه ایجایزه ی رهبری برندجشنواره بین المللی بهینه کاویجایزه یجهانی بهینه کاویگواهینامه اهتمام به کیفیتگواهینامه اهتمام به کیفیت سی تجربه ی موفق برتر بین المللی