کنترل کیفیت آماری

آمار عبارت است از هنر و علم جمع آوري، تعبير و تجزيه و تحليل داده ها و استخراج تعميمهاي منطقي در مورد پديده هاي تحت بررسي است ، كه به طور وسيعي در قلمرو تمام تحقيقات علمي به كار مي رود.

پایه و اساس کنترل کیفیت آماری به مفهوم امروزی آن، طی سالهای دهه 1920 گذاشته شد. استفاده از روشهای کنترل کیفیت آماری، کلیه صنایع کارخانه ها را در راستای بهبود بهر ه وری، جلوگیری از تولید اقلام معیوب، جلوگیری از تنظیم های غیرضروری و آگاهی از فرآیند یاری می رساند. طبق تجربیات متمادی، واحدهای تولیدی که از روشهای کنترل کیفیت آماری بهره می برند، از بازده قابل توجهی نسبت به سایرین برخوردارند. امروزه دیدگاهی مهندسی در مراکز صنعتی حاکم بوده و دیگر از بافت کارگاهی و تجربی گذشته خبری نیست. سودآوری، دریافت گواهینامه های استاندارد داخلی و بین المللی، تامین نیازهای مشتریان از نظر تنوع طراحی، استحکام و زیبایی، واحدهای تولیدی را بر آن داشته تا از تکنیکهای کنترل کیفیت آماری به عنوان اهرم و وسیله سهل الوصول برای بهبود کیفیت محصولات وفرآیندهای تولیدی کارخانه استفاده نمایند. از دید دیگر می توان گفت که روشهای کنترل کیفیت آماری در صنایع گوناگون بوسیله کنترل تمامی مشخصه ها از مواد اولیه تا محصول نهایی باعث می شوند تا ضایعات و دوباره کاری ها و همین طور هزینه ها به حد قابل قبولی رسیده و در نتیجه عمر مفید فرآورده ها نیز افزایش یابد.

آقای ادبلیو شوهارت ( 1924 )، اصول کاربرد نمودارهای کنترل را در صنعت معرفی کرد. این نمودارها مانند یک آزمون، فرضیه تحت کنترل بودن فرآیند را از لحاظ آماری بررسی می کنند، به این معنا که قرار گرفتن یک نقطه خارج از حدود کنترل بیانگر رد چنین فرضیه ای است. داج و رومینگ( 1928) ، روش نمونه گیری جهت پذیرش یا رد را ارائه کردند. استانداردهای امریکا MILSTD برای بازرسی اقتصادی فراورد ههای تولیدی توسط ارتش آمریکا در سال 1934 تدوین گردیدند.

صنايع كشور ما نيز اخيرا در پي رواج سيستمهاي مديريت كيفيت از جمله استانداردهاي سريISO 9000> به فنون كنترل كيفيت آماري روي آورده اند اما مشكلي كه اغلب ايشان با آن مواجه اند اين است كه معمولا مكان،زمان وشرايط استفاده ازاين فنون براي استفاده كنندگان روشن نبوده وگاها بكار گيري غلط،بي موقع،شتابزده و نامناسب از اين ابزارها خود مشكلي را بر معضلات سازما ن خواهد افزود .در واقع مساله اصلي كه بايد براي استفاده كنندگان روشن باشد آن است كه براي حل مشكلات سازمان، از ميان فنون مختلف آماري بايد از كدام ابزار، چه موقع، چگونه و كجا استفاده نمود تا بتوان افزايش كيفيت را با كاهش هزينه توام نمود.

لزوم کنترل کیفیت آماری (تجزیه، تحلیل و جلوگیری از هزینه های پنهان در شرف وقوع سازمان)
در جهان اطراف ما دو محصول و یا دو کار کاملاً مشابه وجود ندارد. هرچند که ساخت محصول و یا انجام کار توسط یک فرد یا افراد مختلف باشد حتی محصولات تولیدی توسط یک کارگر و با استفاده از یک ماشین، با مواد اولیه یکسان با یکدیگر تفاوت جزئی دارند. بهترین کاری که یک سازنده در محصول خود می تواند انجام دهد شناسایی علل تغییرات محصول خود و برقراری ضوابطی جهت کنترل عوامل مؤثر در تغییرات و حفظ این تغییرات در محدوده ای مناسب است.حذف کامل تغییرات در تولید معمولاً امکان پذیر نمی باشد و در صورتی که امکان پذیر باشد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد.

استفاده از کنترل کیفیت آماری مارا از تغیرات ناگهانی و یا جزئی در کیفیت محصول آگاه ساخته و اجرای اقدامات چاره جویانه را امکان پذیر می سازد و از تولید محصولات معیوب و تحمیل هزینه های سنگین جلوگیری می کند.

از این رو شرکت شامپو سدر صحت نیز با بکارگیری این فنون وبا رویکرد حمایت از حقوق مصرف کنندگان و کنترل فرآیند {SQC & SPC}, برگ زرینی بر افتخارات خود در خدمت به صنعت و رضایت مندی مشتریان محترم در کارنامه خود دارد بنحوی که فرآيندتوليد را از ابتدای مراحل ساخت, تولید محصول وهمچنین ملزومات بسته بندی با استفاده از کادر علمی مجرب و با تجربه تحت كنترل كيفيت آماري قرار ميدهد.