شامپو نعنا با دارا بودن خواص بي شمار گياه نعنا سبب ايجاد حس خنکي ، شادابي و طراوت درموها که موجب بازسازي و جوان سازي موها مي شود.

شامپو نعنا با دارا بودن خواص بي شمار گياه نعنا سبب ايجاد حس خنکي ، شادابي و طراوت درموها که موجب بازسازي و جوان سازي موها مي شود.

شامپو نعنا با دارا بودن خواص بي شمار گياه نعنا سبب ايجاد حس خنکي ، شادابي و طراوت درموها که موجب بازسازي و جوان سازي موها مي شود.