محصولات جدید برند صحت

شامپو صحت شامپو گیاهی مایع دستشویی مایع ظرفشویی
شرکت صنعتی بازرگانی صحت در سال 1395 به معرفی اعضا جدید از خانواده ی خود در گروه های مختلف به حضور مصرف کننده ی محترم اقدام نمود. در این رویکرد ، محصولات جدید صحت در گروه بندی ، بسته بندی ، لیبل و با لوگو جدید عرضه گردد.