شامبو البروتیین
 • معلومات المنتج
 • المکونات

إن البروتین،واحد من الترکیبات الضروریة لسلامة الشعر. بما ّ أن البروتین یعد ً واحدا ّ من العناصـر المکو ّ نة للشعر، فـإنه بات ُ یسـتخدم بأنـواعه النباتیة و الحیوانیة، فی إنتاج الشامبو ّ و ذلک للحفاظ علی الشـعر و ترمیم الشـعر المتهر ّ ئ. تکون ّ البروتینات طـبقة واقیة علی جذوع الشـعر، فترمم الشـعرات ّ المتهرئة و المتکسرة،و تجعل الشعر ناعما ّو قو ًیا و تضفي علیه اللمعان و الحیویة

 • یحتوی علی بروتین الکولاجین المائع، و الذي تحتاحه البشرة و الشعر أکثر من غیره
 • يساعد هـذا الشـامبو عـلى تقـوية بصـيلات الشـعر و اسـتحكام خصـيلات الشـعر
 • ملائم للشـعر العـادي
حجم في الكرتون
۳۰۰ مل ۲۴
۱۰۰۰ مل ۱۲
صـودیوم لـوریل ایثـرسولفات دیکسبانتینول الجلیسرین
کـوکامیدوبروبیـل  بتـائین کـوکونات فتی حامض دی ایثانول امید،بروتین کولاجین محلماً PEG7‎‏ جلیسریل کـوکوآت
داي صوديوم لوريل ايثرسولفوسوكسينات بلی کواترنیوم 10 حامض السیتریک
الجلیکوزیددسیل لوریدالصودیوم شامبو الکولاجین
المکونات

پروتئین شیر هیدرولیز شده (Hydrolyzed milk Protein)

منبع تهیه: این محصول از هیدرولیز آنزیمی شیر گاو بدست می آید.

مواد موثره: این ماده حاوی پروتئین های اصلی مانند Lactoglobulin, Casein, Lactalbumin می باشد. کازئین حدود 77 - 82% و دو پروتئین دیگر حدود 20% از این ماده را تشکیل می دهند.


خواص پروتئین شیر هیدرولیز شده در فراورده های پوست و مو:

خاصیت مرطوب کنندگی: به طور کلی پروتئین ها زنجیره های پلیمری بلندی هستند که شامل عوامل آبدوستی مثل هیدروکسیل، کربوکسیل، و آمینی است که توانایی گیر انداختن مولکول های آب را دارند. در پروتئین های هیدرولیز شده پلیمر به زنجیره های کوچک تر شکسته می شود و تعداد عوامل کربوکسیلیک و امینی آبدوست افزایش می یابد در نتیجه ظرفیت نگه داری آب آنها بیشتر می شود و چون مولکول های کوچکی هستند می توانند در لایه اپیدرم پوست نفوذ کرده و سپس به لایه های داخلی تر رفته و نقش عامل مرطوب کننده را ایفا کنند. همچنین مولکول های پروتئین کوچک می توانند در کورتکس شفت مو نفوذ کرده و نقش ترمیم کننده و تقویت کنندگی را ایفا کنند.

پروتئین های بزرگ قابلیت نفوذ در مو را ندارند ولی بر روی آن یک لایه محافظ تشکیل می دهند و آن را از آسیب های محیطی، فیزیکی و شیمیایی محافظت می کنند.

این پروتئین ها یا آمینواسیدهای قطبی می توانند با گروه های آنیونی کربوکسیل و قلیائی آمین موجود در پروتئین کراتین موهای شکسته شده و آسیب دیده ترکیب و آنها را ترمیم کنند.


کاربردها:

در فراورده های مو و پوست به عنوان: مرطوب کننده، حالت دهنده و نرم کنندگی، ترمیم کننده و ضد التهاب (conditioning, repairing, Antiirritant Moisturizing)


زمان مصرف:

12 ماه


شرایط نگهداری:

در ظروف در بسته و در دمای اتاق به دور از نور مستقیم و رطوبت

 • شامپو السدر
 • شامبو الحناء
 • شامبو البابونج
 • شامبو الآس
 • شامبو الثوم
 • شامبو الزيتون
 • شامبو اللوز
 • شامبو البيض
 • شامبو البروتیین
 • شامبو ضد القشرة
 • شامبو صحت للشعر العادي
 • 
شامبو صحت للشعر الدهني
 • شامبو صحت للشعر الجاف
 • شامبو لطیف
 • شامبو للأطفال